Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկայի ստուգատես

1.Ո՞րն է այն քառանիշ թիվը, որի տասնավորը 6 է, հազարավորը՝ 4, իսկ մյուս բոլոր թվանշանները՝ 3։

1)6433

2)4343

3)34363

4)4363

Продолжить чтение «Մաթեմատիկայի ստուգատես»
Մաթեմատիկա

Թեստ 5

1․ 729 և 81 թվերի քանորդը քանի անգամ և փոքր 81-ից։

1)9+

2) 81

3) 243

4) 729

2․ Որն է տասնավորների կարգի կարգային միավորը․

1)1

2)10+

3)100

4)1000

3 Ինչպես կփոխվի երկու թվերի տարբերությունը եթե նվազելին ու հանելին միաժամանակ մեծացնենք 31-ով։

1)կփոքրանա 62-ով

2) կմեծանա 31-ով

3) կփոքրանա 31-ով

4) կմանա անփոփոխ+

Продолжить чтение «Թեստ 5»
Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա 5․19․2021

733.Երկու հարևան ցանքատարածքներից մեկի մակերեսը 4 անգամ փոքր է մյուսի մակերեսից:Որքա՞ն է այդ ցանքատարածքներից յուրաքնչյուրի մակերեսը,եթե նրանց ընդհանուր մակերեսը 8500մ քառ. է:

Լուծում

734.Երկու անոթներում կա ընդամենը 2լ 600մլ կաթ:Եթե առաջինից անոթից 200մլ լցնենք երկրորդի մեջ,ապա կաթի քանակները անոթներում կհավասարվեն:Որքա՞ն կաթ կա յուրաքանրյուր անոթում:

Լուծում

2լ 600մլ=2600մլ

2600-200=2400

2400:2=1300մլ

1300+200=1500 առաջին

1300-200=1100 երկրորդ

Պատ՝․ 1500 առաջին , 1100 երկրորդ

735.Աննան 24 ձվի համար վճարեց 400դրամ ավելի,քան Անին՝ 16ձվի համար:Որքա՞ն վճարեց յուրաքանչյուրն իր գնած ձվերի համար:

24-16=8

400:8=50

24×50=1200դ Աննան

16×50=800դ Անին

Պատ՝․ 800դ

Մաթեմատիկա

Մաթեմ 17․05․2021

763. Ա) Ավտոմեքենան  առաջին  2  ժամում  անցավ  80 կմ/ժ  արագությամբ,  իսկ  հաջորդ  2 ժամում ՝  20 կմ/ժ – ով  արագ:  որքա՞ն  ճանապարհ  անցավ  ավտոմեքենան  այդ  4  ժամում:

Լուծում

2×80=160

80+20=100

100×2=200

200+160=360

Պատ՝․360

Բ)  Հեծանվորդը  առաջին  2 ժամում  անցավ  18 կմ/ժ  արագությամբ,  հետո  արագությունը  3 կմ/ժ-ով  փոքրացրեց  և  գնաց  ևս  2 ժամ:  Որքա՞ն  ճանապարհ  անցավ    նա  այդ   4  ժամում:

Լուծում

18×2=36

18-3=15

15×2=30

36+30=66

Պատ՝․66

764.  Զբոսաշրջիկը  3 ժամ  գնաց  ավտոբուսով  ՝  80 կմ/ժ  արագությամբ,  այնուհետև   2 ժամ  գնաց  ձիով  ՝  10 կմ/ժ  արագությամբ:  Դրանից  հետո  նրան  մնաց  անցնելու  ևս 7 կմ:  Որքա՞ն  ճաապարհ  էր  նախատեսել  անցնել  զբոսաշրջիկը:

Լուծում

80×3=240կմ

10×2=20կմ

240+20+7=267կմ

Պատ՝․267

766. Ա) A  վայրից  միաժամանակ  միևնույն  ուղղությամբ  շարժվեցին  երկու  մեքենա:  Որքա՞ն  կլինի  նրանց  միջև  հեռավորությունը  շարժվերուց  2 ժամ  հետո,  եթե  նրանցից  մեկի  արագությունը  70 կմ/ժ  է,  իսկ  մյուսինը ՝  80  կմ/ժ:

Լուծում

70×2=140

80×2=160

160-140=20

Պատ՝․20կմ

Բ)  Գյուղից  դեպի  սար  միաժամանակ  շարժվեցին  երկու հեծյալ:  Որքա՞ն  կլինի  նրանց  միջև  հեռավորությունը  շարժվելուց  40 րոպե  հետո,  եթե  նրանցից  մեկի  արագությունը  130 մ/ր  է,  իսկ  մյուսինը  145 մ/ր:

Լուծում

130×40=5200

145×40=5800

5800-5200=600մ

Պատ՝․600մ

Մաթեմատիկա

Թեստ 2

1.Գտիր այն հնգանիշ թիվը,որի հարյուրավորը 8 է,միավորը 4,իսկ մնացած կարգերում գրված է 9:

1.99498

2.99894+

3.98994

4.94998

2.Որքանո՞վ կմեծանա երկնիշ թիվը,եթե նրա գրությունը ձախից կգրենք 3 թվանշանը:

1.3-ով

2.30-ով

3.300-ով+

4.3000-ով

3.Ընտրիր տրված թվերից այն թիվը,որը 6-ի հնգապատիկից մեծ է 10-ով:

1.21

2.40+

3.56

4.60

4.Ընտրիր տրված թվանշաններից այն թվանշանը,որը տեղադրելով աստղանիշի փոխարեն՝ կստանաս անհավասարություն:

Продолжить чтение «Թեստ 2»