Տեխնոլոգիա, Տեսանյութեր, Այլընտրանքային զբաղմունք

Խճանկար

Իսկ դուք գիտե՞ք, որ  փազլ հավաքելը նպաստում է մարդու երևակայության և տրամաբանական մտածողության զարգացմանը, ընդհանուր ուշադրությանը, ընկալմանը, մասնավորապես` տարբեր իրեր ըստ գույնի, ձևի, չափի տարբերակմանը և այլն, սովորեցնում է ճիշտ ընկալել մասնիկի ու ամբողջության կապը, զարգացնում է փոքր շարժումների հմտությունները:

Գոյություն ունեն մեծ թվով տարբեր տեսակների փազլներ: Դրանց հավաքելու նպատակը մեկն է` առանձին տարրերից ստանալ միասնական պատկեր: Փազլները տարբերվում են տարրերի քանակով ու ամբողջական պատկերի չափով: Նույն քանակով տարրեր պարունակող փազլների բարդությունն որոշվում է ըստ նկարի, իսկ հիմնական չափանիշը հենց տարրերի քանակն է. որքան այն բարձր է, այնքան փազլը մեծ է և բարդ: