Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա 17.01

Թվերը գրի՛ր թվանշաններով:

Կարդացվում էԳրվում է
77 հազար 52077520
810 հազար 23  8100
61 հազար 205  61205
700 հազար70000
4 հազար 523908000
908 հազար9080
324 հազար 6132400

Լրացրու՛ աղյուսակը.

Ա3047
Բ201623
20 x Ա+Բ62096163
Ա3047
Բ201623
20x(Ա+Բ)1000400600