Անգլերեն

Present continuous

1.Ես խաղում եմ թենիս իմ ընկերների հետ: I am playing tennis whit my friends.

2.Մենք կարդում ենք անգլերեն գրքեր հիմա: We are reading English books now.

3.Նրանք լվանում են իրենց ձեռքերը հիմա: They are washing their hands .

4.Նա նկարում է կարմիր ծաղիկ: He is paining red flowers.