Մաթեմատիկա

14.09.2020

  1. Գնացքը I օրըանցավ 574 կմ, II օրը՝ 56կմ-ով ավելի, քանօրը : III օրնանցավ 74կմ-ով պակաս, քան II օրը: Որքա՞նճանապարհանցավ գնացքը 3 օրում:

Առաջին օրը անցել է 574 կմ:

Երկրորդ օրը անցավ 574+56=630:

Երրորդ օրը-?

 Երրորդ օրը 630-74=556

556+630+574=1760կմ

Պատ՝. 1760կմ

Продолжить чтение «14.09.2020»