Հայոց լեզու

Լեզվագործենություն

  • Գործնական աշխատանք
  • 1. Հաշվել նշված բառերի տառերի և հնչյունների քանակը՝ եզր-3տառ 4հնչյուն, որդի-4 տառ 5 հնչյուն, սղոց- 4 տառ 5 հնչյուն: հոգի-4 տառ 4 հնչյուն, ովքեր-5 տառ 6 հնչյուն ես-2 տառ 3 հնչյուն, ենք-3 տառ 4 հնչյուն, մորեղբայր-9 տառ 11 հնչյուն, Երևան 5 տառ 6հնչյուն, բարև, տերև, գնդակ, հիշել:
  • Գործնական աշխատանք
  • 2. Գրեք թե բառերը քանի հնչյուն և քանի տառ ունեն՝ ոզնի, մորաքույն, ամենաերկար, հնդկահավ, երազանք, որսորդ, ամենաորակյալ, եղևնի, եվրոպական, ամերիկական:
  • Գործնական աշխատանք
  • 3. Գրեք բառեր, որոնք սկսվեն Ո կամ Ե տառով, հաշվեք դրանց հնչյունների և տառերի քանակը, եթե տառերն ու հնչյունները քանակով չեն համապատասխանում գրավոր բացատրեք պատճառը: