Հայոց լեզու

Ճանապարհորդություն դեպի լուսին

Բալզացիների արարքները թվարկի՛ր:

2.Որոշեցին այրվող երկինքը հանքցնել:

3.Փորցեցին լուսինը գրավել:

Ուրիշ ինչ էլ ինչ դեպք պատահեց բալզացիների հետ.Հորինիր

1.Մի օր էլ մյուս գյուղի առաջնորդները եկան բանակցության բալզացիների առաջնորդի մոտ: ԵՎ տեսան, որ բալզացիների առաջնորդի ոտք և ձեռքը ջարդված է,և փորձեցին օգնել:

2.Մի օր բալզացու տունը քանդվեց և բալզացին փորձեց սարքել: Ինքը փորձեց սարքել, բայց չկարողացավ:


3. Մի անգամ բալզացիները և առաջնորդը որոշեցին աստղերին հասնել: Նրանք ամենօր փորձում եին , բայց չէին հասնում: