Հայոց լեզու, Իմ հորինուկները

է-ի արկածները

      «Տառերի աշխարհում  մի «Է» էր ապրում, նա  «Ի»-ի եւ «Ր»-ի ընկեր էր, բայց չէր սիրում «Մ»-ին և  «Ն»-ին: Նրանք էլ իրենց հերթին ընկերություն էին անում «Ե»-ի հետ:

Հետո է-ն, ի-ն, ր-ն գնացին անտառ , տեսան ե-ին, հետո գնացին- գնացին տեսան մ-ին, նրա կողքին էլ ՝ ն-ին: Միասին մի տուն գտան, այդ տանը մարդ չկար , բնակվեցին այդտեղ և սկսեցին բառեր՝ դառնալ՝ եմ, ես, են, ենք

էի, էր, էինք, էիք, էի.