Без рубрики

19.09.2029

Կարդացեք նախադասությունը և լրացրեք մյուս նախադասությունները:
Ա. Սենյակում ավելի տաք է քան դրսում:
Դրսում սենյակից ցուրտ է:
Սենյակում դրսից շոք է:
Բ. Շունն ավելի խելացի է քան կատուն:
Կատուն շնից անգրագետ է:
Շունը կատվից խելացի է:
Գ. Փիղն ավելի ծանր է քան ցուլը:
Ցուլը փղից թեթև է:
Փիղը ցլից ծանր է:

Կարդացեք նախադասությունները, պատասխանեք հարցերին:
Ա. Սենյակում ավելի տաք է քան դրսում:
Որտե՞ղ է տաք: Որտե՞ղ է ցուրտ:
Բ. Շունն ավելի խելացի է քան կատուն:
Ի՞նչն է ավելի խելացի: Ի՞նչն է ավելի անխելք:
Գ. Փիղն ավելի ծանր է քան ցուլը:
Ի՞նչն է ավելի թեթև: Ի՞նչն է ավելի ծանր:
Դ. Օձի լեզուն ավելի երկար է, քան մարդունը:
Ինչի՞ լեզուն է ավելի երկար: Ո՞ւմ լեզուն է ավելի կարճ:

Տառերը դասավորեք այնպես, որ բառ ստացվի:
տուկա, թյունլռու, ասրդ, գալդ, մդուդ, մջյունր, վթաա: