Հայոց լեզու

Երգի հրապույրը

  1. Նկարագրիր այն աշխարը, որի մասին պատմվում է:

Այդ աշխարհը գունավոր էր, բայց այնտեղի մարադիկ դաժան էին:

6. ա.Մարդիկ չար էին ու անգութ:

բ.Այնտեղ զանազան գեղեցիկ ծաղիկներ կաին, ջինջ ու պարզ աղբյուրներ:

գ. Այդ աշխարհը շատ չար ու դաժան էր:

7. Տղան աղքատ ու բարի էր շատ, նա շատ էր սիրում մարդկանց, նա չուներ ոչ ոքի:

8. Իմ կարծիքով ամենակարևորը սերն է, որը ոչնչով չի լրացվում: Տղան սեր է փնտրում մարդկանց մեջ, բայց նրանց սրտերը քարացել էին, որոհետև չէին սիրում: