Անգլերեն

Present simple

I drink milk every day. Ես խմում եմ կաթ ամեն օր.

You drink milk every day.        We drink milk every day. Մենք խմում ենք կաթ ամեն օր:

He drinks milk every day.         You drink milk every day. Դուք խմում եք կաթ ամեն օր:

She drinks milk every day.        They drink milk every day. Նրանք խմում են կաթ ամեն օր:

It drinks milk every day.

Դասագրքից էջ 7 առ.10 կատարել գրավոր

always-միշտ

often-հաճախ

Ինքնուրույն գրավոր կազմե՛ք նախադասություններ ներկա ժամանակաձևով՝ գործածելով հետևյալ բառերը:

eat, play chess, read, write, ride a bike, watch TV

Օրինակ՝ I often play chess with my father.

  1. I often eat corn flakes.
  2. I often play chess with my grandfather.
  3. I always read book in the evening.
  4. He often writes me letters .
  5. He often rides a bike near our house.
  6. He often watches TV evening.

         

Հայոց լեզու

Մայրենի 07.10.2020

և-ի ուղղագրությունը

ագեվազ, այցեվճար, տարեվերջ, կարևոր, թեթևություն, դափնեվարդ, եղրևանի, գինեվաճառ, ոսկեվաճառ,  ուղեվճար, հետևորդ, հետևանք, ունևոր, ուղևոր, օթևան, հոգեվիճակ:

Լրացնել բաց թողած տառերը` գրելով և կամ ե վ

Բարև, արևային, Եվրոպական, հոգեվիճակ, թևավոր, ոսկեվարս, գինեվաճառ, երևույթ, հնդեվրոպական, Երևան, ալևոր, գերեվարել, սերկևիլ, դափնեվարդ, բարևագիր:

2․ Գրել տրված բառերի հականիշները.
փոքրիկ-մեծ, տաք-սառը, ուրախ-տխուր,  շտապ-անշտապ, օտար-բարեկամ,լավ-վատ ,ճիշտ-սխալ, բացվել-փակվել, լայն-նեղ, կորցնել-գտնել, արթուն-քնած, բարձր-ցածր, նուրբ-կոշտ, առավոտ-գիշեր, վերև-ներքև, ծեր-ջահել, դժվար-հեշտ, չար-բարի,  ուժեղ-թույլ, շատ-քիչ, հիվանդ-առողջ, հեռանալ-մոտենալ, հաճելի-տհաճ, դուրս-ներս, դրախտ-դժոխք, տգեղ-գեղեցիկ,  ունևոր-աղքատ, աշխատասեր-ալարկոտ, մաքրասեր-թափթփված։