Հայոց լեզու

Մայրենի 14.10.2020

  1. Վարժություն Լրացրեք բաց թողած տառերը

Հեքիաթ, ակացիա, Սոֆիա (աղջկա անուն),բամիա, այծյամ, եղյամ, էքսկուրիա, Ասիա (աղջկա անուն), խավիար, կղզյակ, կրիա, միլյիրդ, Վիկտորիա (ջրվեժ), վայրկյան, մումիա, քիմիա, օվկիանոս, անցյալ,միլիոն, Սոֆիա (քաղաք), չեմպիոն, Ֆրանսիա (քաղաք),քամելիոն,  հայելի, նայել:

2. Վարժություն Լրացրեք բաց թողած տառերը

Մարիամ, Ասիա(աշխարհագրական անուն), հայելի, երեխայի, Սերգեյից, դղյակ, գնայի, բամիա, կրիա, վերարկույով, կարկաչյուն (պատասխանում է ինչպիսի՞ հարցին), ղոփյուն (ի՞նչ հարցին է պատասխանում), Վիկտորիա (աղջկա անուն), Ֆրանսիա, Անգլիա, անասնաբույժ, ափսեյից, արքային:

Ռուսաց լեզու

Ռուսաց լեզու 14.10.2020

Вставьте вместо точек местоимения:

мой, моя, моё

Это мой дом.              Это моя сестра.         Это моё окно.

Это мой брат.             Это мой  класс.          Это моё фото.

Это моё яблоко.         Это мой  шкаф.           Это моя школа.

Это моя мама.            Это мой город.           Это мой журнал.

Продолжить чтение «Ռուսաց լեզու 14.10.2020»