Մաթեմատիկա

Դասարանական Մաթեմատիկա

Գումարելի 55 55 55 55-4 55 55-22
Գումարելի 67 67-2 67-12 67 67-10 67
Գումար 122 120 110 128 112 100

Լրացրու՛ աղյուսակը:

Խնդիր:

ա/ Երրորդ դասարանում սովորում է 30 աշակերտ; Նախագծային աշխատանքին չէր  մասնակցել միայն 4 տղա; Քանի՞ սովորող էր մասնակցել նախագծին;

30-4=26 Մասնակցող

Պատ`. 26

բ/ Չորրորդ դասարանում սովորում էր 14 աղջիկ և 16 տղա; Ռադիոնյութ չէին  պատրաստել միայն 4 տղա; Քանի՞ սովորող էր ռադիոնյութ պատրաստել;

(16-4)+14=26

Պատ`. 26 սովորող պատրաստեց

Հաշվի՛ր

(340-268):(255-246)=8

5×8+8×7+8×8=160

48:8+5×7+60:10=47