Մաթեմատիկա

Ինքնուրյուն աշխանտանք 18.10

Խնդիր1

Գարիկըուներ 600 արևայինավտոմեքենա։ԻսկՄարինուներր6անգամշատ: Քանի՞ավտոմեքենաներուեինարևայինՄիասին:

600×6=3600

Խնդիր 2

Գարիկը ուներ  900ականջակալ:ԻսկՄարինուներ 9անգամ ավել: Քանի՞ականջակալ ունեին Միասին:

900×9=8100