Հայոց լեզու

Մայրենի 09․11․2020

1.      Բառերից անջատեք նախածանցները: 

Վեր հանել, դժ բախտ, ան հնար, չ կամ, չ գալ, դժ գոհ, ան հեռատես:  

2.      Նախածանցներով ածանցավոր բառեր կազմեք: 

Անգլուխ, չգալ, դժգոհ, վերհանել, արտահանել: 

3.      Բառերը բաժանեք արմատների, ածանցների և տեղավորեք աղյուսակում: 

Բարձրաձայն, լավամարդ, անհանգիստ, լեզվանի, մարդկային, հեռագրատուն, լուսարձակ, բառ, պատուհան, հոգի, նավ, գալուստ, սառը, դանակ, գազանանոց, հողագունդ, բուժքույր, բժշկուհի: 

պարզ ածանցավոր բարդ Բարդ ածանցավոր 
Պատուհան
 Բառ
 Հոգի
 Նավ 
Սառը
 դանակ 
Գալուստ 

Գազանանոց
Բժշկուհի  
Անհանգիստ
   Լեզվանի 
Մարդկային
Բարձրաձայն
 Լավամարդ
Հեռագրատուն 
Հողագունդ
 Բուժքույր
Լուսարձակ 

4.      Պարզ բառերին արմատներ ավելացրեք և ստացեք բարդ բառեր: 

Շանձուկ, գինեգործ, բուուսբան, հուսահատ, տարեցտարի, օրեցօր: