Հայոց լեզու

Մայրենի 30․11․2020

Դրմբացնել-Հարվածել խփել:

Մազեղեն Մթերող Գրասենյակ-Բուրդ ընդունող սենյակ

Խելքդ ինչ է կտրում-Ինչ ես մտածում

Հորել- Հողը փորելով մեջը բան դնել ու ծածկել, հողի մեջ դնել՝ պահել, թաղել

Մեկին վառել-դավաճանել

Ճար չկա-Հնար չկա

Ծեգը Ծեգին-վաղ լուսաբացին:

Կածան-Ոտքի նեղ ճանապարհ, արահետ, շավիղ:

Նա խորամանկ որսորդ է։

Բայազեթցի Իմաստուն որսորդ է։

Բնագիտություն

Հողի կազմվացքը

Ապակյա բաժակի մեջ լցնում ենք ջուր։

Ջրի մեջ հող ենքլցնում։

Տեսնում ենք պղպջակ, դա նշանակում է որ հողի մեջ օդ կա։

Ջուրը խառնում ենք։

Մի քանի վարկյան սպասում ենք։

Տեսնում ենք նստվածք, դա ավազ է։

Գույնը փոխվում է, որովհետև հողի մեջ կավ կա։

Վերևը նստվացք է առաջանում, դա հումուսն է։