Բնագիտություն

Բնագիտություն

Ես և Թոմը այսօր բնագիտության դասին գնացինք, որ օգնենք ընկեր Արսենին: Մենք քարոտ հողը մաղում էինք հողմարով և մեր մաղելուց հետո մենք կարող ենք օգտագործել: Օրինակ ճանապրհ սարքել կամ ուղիղ հող անցկացնել ճանապարհի վրայով: