Հայոց լեզու

Մայրենի

Մահակը և Ոսկի ձկնիկի նմանությունը այն է , որ փայտահատն ու կինը երկուսն էլ ագահ էին և լիքը բաներ էին պահանջում և վերջում նրանք վերադարձան իրենց հին կյանքին:

Մահակը և Ոսկի ձկնիկի տարբերությունը այն է որ ծերուկը գնում էր ոսկի ձկնիկից էր բան ուզում, իսկ փայտահատը ծերունուն:

Անգլերեն

Presesnt continuse/simple

I am riding Englesh book now.

I am rid Englesh book every day

Hayk swimming-pool now.

Hayk swim-pool  every day

I am watching TV now.

I am watch TV every day.

Raful playing PlayStation game now.

Raful play PlayStation game every day .

I am watching TV now.

I am watch TV every day.