Հայոց լեզու

Առյուծ Արքան

Առաջադրանքներ՝

  1. Տեքստից դուրս գրեք մեկ բարդ բառ և առանձնացրեք դրա արմատները:

Հետքրքրասեր-հետաքրքիր-սեր

  • տեքստից դուրս գրեք երկու վերջածանցավոր բառ և այդ ածանցներով նոր բառեր կազմեք:

Սպանություն-Ուրախություն

Վերջավորությանբ-Գեղեցկությամբ

Օգնությամբ-Խիզախությամբ

  • տեքստի 5-րդ նախադասությունը համառոտագրեք:

Սիմբան հեռանում է։