Անգլերեն

Presesnt continuse/simple

What are you doing? I am playing football.

What does Aram in the evnening? He watches TV in the evneng.

When do we celebrate Christmas? We celebrate Christmas in 6-th of January.

Where are they going now? They are going to the cinema.

Where does Anush live? Anush lives in front of our house.

Why is Alen crying ? He lost his favorite book.

Does he play basketball? Yes, he plays basketball very well.

Do you drive car? Yes, I drive 10 years.

Are you listening a music now.

Is he driving a bike. No, he is not driving a bike, he is driving a car.

Հայոց լեզու

Մայրենի 31․03․2021

Մաս 1

Ես մեր ծերերիցն եմ լսել, մեր ծերերը՝ իրենց պապերից, նրանց պապերն էլ՝ իրենց մեծերից, թե մի ժամանակ մի աղքատ հողագործ է լինում, ունենում է մի օրավար հող ու մի լուծ եզը։Ձմեռը էս աղքատ հողագործի եզները սատկում են։ Գարունքը, վարուցանքի ժամանակը որ գալիս է, եզը չի ունենում, թե վարի, հողը վարձով տալիս է իր հարևանին։Էս հարևանը վարելու ժամանակ խոփը մի տեղ դեմ է ընկնում, դուրս է գալի մի կարաս, մեջը՝ լիքը ոսկի։ Եզները լծած թողնում է, վազում է գյուղը հողատիրոջ մոտ։

— Հե՜յ, աչքդ լո՛ւս,- ասում է,- քու հողումը մի կարաս ոսկի դուրս եկավ, արի տա՛ր։

Продолжить чтение «Մայրենի 31․03․2021»