Հայոց լեզու

Մայրենի 18․03․2021

1.Լրացրեք նախադասությունները` ընդգծված գոյականներին տալով ներքևի ածականներից որևէ մեկը:

Աղջիկ անհանգիստ շուրջն էր նայում:-Փոքրամարմին աղջիկը անհանգիստ շուրջն էր նայում:

Ձիավորները սրարշավ հասան մի դաշտավայր:- Ձիավորները սրարշավ հասան մի կանաչապատ դաշտավայր:

Продолжить чтение «Մայրենի 18․03․2021»