Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա 29․03․2021

803 ա) Գանձասարի վանքի կառուցման աշխատանքը սկսվել են 1216 թվականին և ավարտել 1238 թվականին։ Քանի տարում է կառուցվել վանքը։

Լուծում

1238-1216=22

Պատ՝․ 22 տարի

Продолжить чтение «Մաթեմատիկա 29․03․2021»
Հայոց լեզու

Մայրենի 29․03․2021

Կան ածականներ, որոնց ցույց տված հատկանիշը համեմատելի է: Համեմատության աստիճանները երեքն են՝ դրական, բաղդատական, գերադրական:

Դրական սատիճանում բառն իր ուղիղ ձևն ունի, օր. Լավ, բարի, գեղեցիկ…

Համեմատական աստիճանում այն համեմատվում է մեկ այլ հատկանիշի հետ, որի համար օգտագործում ենք ավելի, պակաս բառերը, օր.` ավելի լավ, ավելի բարի, պակաս գեղեցիկ…

Գերադրական աստիճանում ածականը ցույց է տալիս մի այնպիսի հատկանիշ, որը բոլորից լավն է: Կազմվում է ամենա բառի կամ գույն ածանցի միջոցով- օր.` ամենալավ կամ լավագույն, ամենագեղեցիկ կամ գեղեցկագույն, ամենաբարի…

Դուրս գրել ածականները և գոյականները:

Հրամանատարը հասավ սիրելի ընկերներին, որպեսզի երկրորդ անգամ փրկի նրանց վտանգից: (3 գոյական, 1 ածական)

Գոյական-Հրամանատար, ընկերներ, վտանգ:

Продолжить чтение «Մայրենի 29․03․2021»