Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա

940 ա) Դասավորիր կոտորակներով

աճման կարգով

3/17 4/17 6/17 12/17 15/17 17/17

941 համեմատիր

ա) 3/5մ < 4/5մ

բ) 7/10կգ>4/10կգ

944 ա) 4500լ տարողությամբ ջրավազանը ամբողջուցյամբ լցված էր ջրով:Այգեպանը այդ ջրի 2/3 մասը օգտագործեց այգին ջրելու համար:Քանի լիտր ջուր օգտագործեց այգեպանը այգին ջրելու համար

Լուծում

4500:2=2250

2250:3=750

Պատ՝․3000