Ռուսաց լեզու

Домашняя Работа

Упражнение 1. Вставьте вместо точек нужное местоимение. Модель: Это … книга. – Это моя книга. 

А) мой, моя, моё

 1. Это моя ручка. 2. Это мой карандаш. 3. Это мой стол. 4. Это моё упражнение. 5. Это моя мама. 6. Это моё окно. 

Б) наш, наша, наше

1. Это наш класс. 2. Это наша комната. 3. Это наше окно. 4. Это наш преподаватель.  

В) твой, твоя, твоё

1. Это твой дом. 2. Это твоя бабушка. 3. Это твоё слово. 4. Это твой учебник. 5. Это твоя подруга. 6. Это твоё письмо. 

Г) ваш, ваша, ваше

1. Это ваш журнал. 2. Это ваша семья. 3. Это ваша группа. 4. Это ваш преподаватель. 5. Это ваш отец. 6. Это ваше письмо.

Մաթեմատիկա

Տնային աշխատանք

472 Միեվնույն կետից նույն ողությամբ միաժամանակ շարժվեցին երկու հեծանվորդ։ Շարժվելուց որոշ ժամանակ անց առաջինը անցել էր 24կմ, իսկ երկրորդը 28կմ։ որքան էր այդ պահին նրանց հեռավորությունը։

Լուծում

28-24=4

2 հեծանվորդը

Պատ․՝ 4

Հայոց լեզու

Մայրենի գոյական

3. Առանձնացրեք գոյականները

Երգելով, երգ, աշխատանք, հիշողություն, մազերից, հոգիներին, գեղեցիկ, դանդաղ, գեղեցկություն, մեղմորեն, խոսելով, գրիչով, խոսքով, վազելով, վազքով, սեղանում, անտառում, խոսում, գոռում, մեծանում, խոսքում, վերադառնալով, տնտեսուհի, հաճելի:

Երգը, աշխատանք, հիշողություն, տնտեսուհի, գեղեցկություն, սեղանում, տնտեսուհի։

Продолжить чтение «Մայրենի գոյական»
Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա 08․02․2021

471․ Երկու տարբեր կետերից իրար ընդառաջ վազեցին երկու ընկեր։ Երբ նրանք հանդիպեցին պարզվեց, որ նրանցից մեկն անցել է 240մ ճանապահր, իսկ միուսը 320մ։ Որքան էր այդ կետերի հեռավորությունը։

Լուծում

Продолжить чтение «Մաթեմատիկա 08․02․2021»