Հայոց լեզու

Մայրենի 25․02․2021

Առաջադրանքներ

  1. Տեքստից դուրս գրեք 7-րդ նախադասությունը և համառոտագրեք:

Մռայլ երկնքից թափվում էին անձրևի խոշոր կաթիլները:

Երկնքից թափվում էին կաթիլները:

  • Տեքստում ընդգծեք կոչական ունեցող նախադասություն:

-Մի հուսահատվիր որդիս դու դեռ կտենաս աշխահրի գեղեցկությանն ու կահմայվես նրանով։

  • Դուրս գրեք հոդակապով երկու բարդ բառ, դրանց իմաստն արտահայտեք բառակապակցությամբ:

Սրտաձև-սրտի ձև ունեցող

Նորածին-նոր ծնված

  • Դուրս գրեք քամի, շող, ցանկանալ, դյութիչ բառերի հոմանիշները:

Քամի-զեփյուռ

Շող-ճառագայթ

Ցանկանալ-ուզել

Դյութիչ-գրավիչ