Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա

483․ Սոնան գնեց մատիտ ու քանոն և վճարեց 750 դրամ։ Աննան գնեց գրիչ և վճարեց 550 դրամ։ Անին գնեց գրիչ ում մատիտ և վճարեց 500 դրամ։ Ինչ արժե այդ իրերից յուրաքանչուրը։

Լուծում

750-550=200 մատիտ

500-200=300 գրիչ

550-300=250 քանոն

Պատ՝․ 200 մատիտ, 300 գրիչ, 250 քանոն։

488 Գրիր այն թիվը, որը պարունակում է։

ա) 1-ին կարգում 6, 4-րդ կարգում 5 կարգային միավորներ։

5006

բ) 3-րդ կարգում 9, գ-րդ կարգում 2 կարգային միավորներ։

20900